Konkurs na osobowości gminy Jeleśnia

20 maja 2019 r. wystosowaliśmy do wójta gminy Jeleśnia pismo zawierające naszą propozycję przeprowadzenia konkursu na osobowość gminy Jeleśnia „Zasłużeni dla 9 skarbów”. W pełni podzielamy opinię dotyczącą nagradzania osób zasłużonych dla społeczności lokalnej i przeprowadzenie konkursu w tym zakresie, jednakże mamy kilka sugestii odnoszących się do kwestii organizacyjnych.

Uważamy, że w pierwszej edycji nie jest możliwe sprecyzowanie kryteriów wyboru kandydatów do nagrody. Proponujemy zatem, aby konkurs nazwać „Konkursem na Dobrego Duszka” konkretnej miejscowości – Jeleśni, Mutnego, Korbielowa itp. W pełni popieramy sugestię Pani Wójt, aby laureat otrzymał dyplom i kwotę pieniężną w wysokości 500 zł. Sugerujemy jednak, aby wręczany dyplom nosił nazwę „DYPLOM dla /imię, nazwisko/ ………. Dobrego Duszka /nazwa wioski/ …………”.

Pozwalamy sobie zasugerować, by z prośbą o wykonanie projektu graficznego dyplomu zwróciła się Pani Wójt do Pani Teresy Szewczyk.

Jednocześnie proponujemy aby konkurs przeprowadzić w formie publicznego głosowania przez wpisanie nazwiska kandydata na karteczce i wrzucenie jej do urny. Sądzimy, że w uzgodnieniu z właścicielami lub kierownikami dwóch największych sklepów w każdej miejscowości można na okres 1 tygodnia przy kasach/ladzie pozostawić niewielkich rozmiarów karteczki i kilka długopisów/ołówków do wpisania kandydatów, a obok postawić tekturowe urny. Po upływie tygodnia komisja w składzie sugerowanym przez Panią Wójt (sołtys, radny, dyrektor szkoły i proboszcz miejscowej parafii) dokona obliczeń głosów w ciągu kolejnych 3 dni roboczych, a Pani Wójt przedstawi wyniki.

Spopularyzowanie projektu można osiągnąć m.in. poprzez wywieszenie w sklepach plakatów, które mogłyby przygotować dzieci w ramach warsztatów plastycznych w GOK, upublicznienie projektu na stronie internetowej Gminy, poproszenie miejscowych proboszczów o nagłośnienie inicjatywy oraz w ramach innych działań, które niewątpliwie wypracuje Wydział Promocji Urzędu Gminy. Wydaje się, że taki sposób przeprowadzenia konkursu, co prawda zawierający ryzyko braku zainteresowania ze strony mieszkańców, jest mimo wszystko działaniem zmierzającym do wyzwolenia aktywności społeczności lokalnej, skupienia jej wokół bardzo dobrego pomysłu uhonorowania ludzi cieszących się sympatią i dobrą opinią wśród mieszkańców.

Postrzegamy tę propozycję Pani Wójt jako pierwszy krok na drodze aktywizowania społeczności lokalnych i kreowania niekwestionowanych autorytetów i liderów tych społeczności, a także deklarujemy wsparcie klubu dla dalszych inicjatyw tego rodzaju.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *