Sołtysi wybrani!

W związku z przeprowadzonymi wczoraj wyborami na sołtysów mieszkańcy wybrali Kazimierza Jędrzejasa (sołectwo Korbielów), Marię Jureczka (sołectwo Jeleśnia) i Halinę Kubicę (sołectwo Przyborów).

W pozostałych miejscowościach, gdzie zgłoszono tylko jednego kandydata, sołtysami bez przeprowadzania głosowania zostali: Stanisława Góra (Krzyżowa), Władysław Walczak (Krzyżówki), Władysław Gruszka (Sopotnia Mała), Jan Pilarz (Sopotnia Wielka), Barbara Wójcik (Mutne) i Adam Smagoń (Pewel Wielka).

Serdecznie gratulujemy i życzymy wytrwałości oraz samych sukcesów w pełnieniu Waszych funkcji!

 

Wybory sołtysów

W niedzielę 15 września na terenie naszej gminy odbędą się wybory sołtysów. Głosować będą jedynie mieszkańcy Jeleśni, Korbielowa i Przyborowa, bo w pozostałych sołectwach zgłoszono tylko po jednym kandydacie, co oznacza, że osoby te zostają sołtysami bez przeprowadzania głosowania. Lokale wyborcze w poszczególnych sołectwach będą czynne od 8.00 do 17.00.

W Jeleśni kandyduje Maria Jureczka i Jan Krzyżowski. Z kolei w Korbielowie Kazimierz Jędrzejas i Elżbieta Fischer-Kużaj, a w Przyborowie Halina Kubica i Krzysztof Mędrala.