Klub Radnych Gminy Jeleśnia „Dla ludzi”

Szanowni Państwo
dziękujemy za odwiedzenie strony Klubu Radnych Gminy Jeleśnia „Dla ludzi”.

Uprzejmie informujemy, o utworzeniu na zebraniu w dniu 13 maja 2019 r. klubu Radnych Gminy Jeleśnia o nazwie „ Dla ludzi”.
Członkami klubu w chwili obecnej są Radni:
Dendys Marcin
Gąsiorek Dariusz
Głuchaczka Wiesław
Hulbój Łukasz
Janik Henryk
Feliks Jerzy
Pawlica Piotr
Na przewodniczącego klubu wybrany został Radny Pawlica Piotr.
Regulamin klubu wraz z oświadczeniami Radnych o przystąpieniu do klubu został doręczony Przewodniczącemu Rady Gminy Jeleśnia w dniu 14.05.2019 r.

Uchwałą klubu postanowiliśmy uruchomić niniejszą stronę aby uzyskać niezależne narzędzie do komunikowania się z naszymi wyborcami.
Dotychczasowa praktyka wykazała bowiem, że oficjalna strona Urzędu Gminy nie prezentuje pełnego obrazu pracy Radnych, gdy prezentują oni stanowisko odmienne od stanowiska Wójta Gminy w jakiejś konkretnej sprawie.
Będziemy na tej stronie przedstawiać stanowisko naszego klubu i zrzeszonych w nim Radnych w sprawach które powinny być przedmiotem zainteresowania radnych. W razie konieczności wyjaśniać będziemy motywy jakimi kierował się klub zajmując określone stanowisko w sprawach będących przedmiotem obrad Rady Gminy.
Będziemy na tej stronie informowali Państwa o wszystkich zdarzeniach i sytuacjach jakie , w naszym przekonaniu, będą wymagały skupienia szczególnej uwagi, zebrania maksymalnej ilości wiedzy i informacji aby uniknąć podjęcia błędnej decyzji.
Będziemy również od Państwa oczekiwali aktywnego udziału w dyskusji nad kierunkami rozwoju naszej gminy.
Mamy świadomość, że wybrali nas Państwo po to by zmieniać nieciekawą, niestety , rzeczywistość jaka nas otacza. Rzeczywistość która objawia się, w naszej ocenie , stagnacją, brakiem jakichkolwiek sensownych przedsięwzięć zmierzających do wyrwania się z zaklętego kręgu kolesiostwa, kumoterstwa i wszechogarniającej niemożności.
Chcemy z Państwa udziałem przygotować plan rozwoju gminy, który będzie uwzględniał tę prostą prawdę, że Gmina będzie bardziej zasobna wyłącznie wtedy gdy portfele jej mieszkańców będą coraz zasobniejsze. Chcemy zastanowić się nad tym jak spowodować by, nawet przy ograniczonych zasobach finansowych gminy, zaspakajać potrzeby mieszkańców w sposób czytelny, według jasnych kryteriów a nie wedle zasad znanych tylko nielicznym.
Bardzo chcemy aby w Urzędzie Gminy zapanował przyjazny klimat do realizowania Państwa pomysłów ,który winien przejawiać się w tym, że odwiedzając Urząd spotkacie się tam z kompetentną poradą, precyzyjną informacją i wszelką niezbędną pomocą.
Prosimy o jak najszerszy udział w naszej pracy. Oczekujemy pomysłów, uwag i słów krytyki.

Informujemy, że administrator naszej strony nie będzie dopuszczał do publikowania na niej treści naruszających dobre obyczaje i czyjekolwiek dobre imię.

Przewodniczący Klubu
Piotr Pawlica